Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 14 2017

mikmikmik

September 25 2017

1448 4aae 390
mikmikmik
Zrobiłam sobie przerwę w pisaniu tej mojej, pożalsięboże, magisterki. Wychodzę na balkon. Cisza, spokój, trochę po północy. Nagle z bloku obok słychać "Jebana magisterka!" i trzaśnięcie drzwiami balkonowymi.
— I feel you bro.
Reposted fromhesiamela hesiamela viaKurkaWyluzuj KurkaWyluzuj

August 18 2017

mikmikmik
mikmikmik
mikmikmik
tyle szczęścia z powodu dotknięcia czyjegoś policzka
— Jeremi Przybora do Agnieszki Osieckiej, Listy na wyczerpanym papierze
Reposted fromIkuszka Ikuszka viaherbatkowa herbatkowa

July 19 2017

mikmikmik
Rozumiem, że można kogoś uwieść i zawieść, można się z kimś rozwieść, można kogoś porzucić, ale nie wolno go uszkadzać. Takie przestępstwa powinny być karane z całą surowością prawa. Jeżeli na paczkach ze szkłem pisze się 'Uwaga: szkło', to czemuż na paczce, w której mieści się nasze serce, nie miałoby być napisu: 'Uwaga: drugi człowiek'?
— Agnieszka Osiecka
mikmikmik
mikmikmik
Miłość zaczyna się wtedy, kiedy oprócz tych wszystkich cudownych, przepięknych rzeczy nagle patrzymy na kogoś i widzimy: tutaj nędza, tam nędza, tam jakaś słabość, tutaj jakiś egoizm, tu coś totalnie nie gra, tam w ogóle jest coś, z czym nie wiem jak żyć. I w momencie kiedy w nas powstaje taka decyzja, że kocham tę osobę z tymi słabościami i będę z tymi jej słabościami szedł przez życie, i będę jej próbował w tych słabościach pomóc, dopiero tutaj zaczyna się miłość.
— Adam Szustak
Proszę przytul mnie tak mocno jak boisz się kochać
— Bedoes (via ksiezniczka-z-bliznami0)
mikmikmik
4060 d40e 390
Reposted fromcarameltea carameltea viaplugss plugss

June 14 2017

mikmikmik
mikmikmik
7623 edf8 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viakrajes1993 krajes1993

May 08 2017

mikmikmik
mikmikmik
mikmikmik
0122 5890 390
Reposted fromtreesgivemewood treesgivemewood viaLilitu Lilitu
mikmikmik
mikmikmik
6849 5580 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viasalami salami
8563 e4a6 390
Reposted fromtosiaa tosiaa viakrajes1993 krajes1993
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl