Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 28 2016

mikmikmik
0481 124d 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn viamehhh mehhh
mikmikmik
3439 039b 390
Reposted fromTankistD TankistD viasmocza-mucha smocza-mucha
mikmikmik
8206 57cb 390
Reposted fromellenpompeo ellenpompeo viasmocza-mucha smocza-mucha

October 27 2016

mikmikmik
"Nie rozpinaj tak powoli guzików mojej koszuli. Nie wkładaj mi rąk pod sukienkę sięgając, aż do brzucha. Nie zrywaj ze mnie bielizny, nie wyszarpuj mnie z objęć zbyt już grubych na tę pogodę swetrów. Z milczenia, nie z ubrań, mnie rozbierz. Rozepnij wszystkie niedomówienia, które po samą szyję, każdego ranka zbyt starannie zapinam. Wstyd przez głowę mi ściągnij. Zsuń z mych bioder strach. Rozrzuć to wszystko na podłodze i kopnij w kąt byśmy nie potykały się o te złośliwości nigdy więcej. Połóż mnie na łóżku i delikatnie otul pewnością. Nie poganiając, leż ze mną tak długo, aż nabiorę jej na tyle by uwierzyć, że nie znikniesz. Będę ci mówiła wtedy raz po raz, że przecież wszyscy znikają. A ty miej cierpliwość do mych lęków."
Reposted fromveta veta viasewkagold sewkagold
mikmikmik
3329 b18a 390
Reposted fromzimnepalce zimnepalce viaLuukka Luukka
mikmikmik
1290 dd77 390
mikmikmik
6558 0ccb 390
Reposted fromJessicaa Jessicaa viamartinif16 martinif16
mikmikmik
4226 e24d 390
Reposted fromscorpix scorpix viaplugss plugss
mikmikmik
2800 3ddc 390
Reposted fromrol rol viaplugss plugss

October 26 2016

mikmikmik
mikmikmik
8704 be41 390
Reposted fromsiegmunda siegmunda vialittlefool littlefool
mikmikmik
4821 62df 390
Shut up and take my hugs.
Reposted fromthalahassi thalahassi viacoffeebitch coffeebitch
mikmikmik
3115 7992 390

October 25 2016

mikmikmik
Reposted frommefir mefir
mikmikmik
Być z kimś kto będzie jechał pięć godzin,żeby widzieć się z Tobą przez jedną.
mikmikmik
mikmikmik
0375 e2ff 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viasmocza-mucha smocza-mucha
mikmikmik
0796 5069 390
Coffee. Because crack is bad for you.
Reposted fromikari ikari viasmocza-mucha smocza-mucha
mikmikmik
mikmikmik
3144 9099 390
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl