Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 26 2017

mikmikmik
mikmikmik
Straciłeś dla mnie tyle czasu, że poczułem się ważny
— Mały Książe
Reposted fromimyours imyours viasatyra satyra

April 24 2017

2933 8b7a 390
2942 55fd 390
mikmikmik
8750 2888 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaplugss plugss
5053 ef6e 390
Reposted frommadamebadass madamebadass viaxannabelle xannabelle
mikmikmik
mikmikmik
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
mikmikmik
Posłuchaj, jak mi prędko bije Twoje serce.
— Wisława Szymborska
mikmikmik
mikmikmik
5463 72e8 390
7076 d76f 390
Reposted fromfreakish freakish viaLuukka Luukka
mikmikmik
3923 2e1d 390
Reposted fromdusix dusix vialittlefool littlefool
mikmikmik

April 20 2017

mikmikmik
7143 f838 390
M. Świetlicki
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
mikmikmik
2451 9be3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamagolek22 magolek22
mikmikmik
6987 1354 390
mikmikmik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl