Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 15 2017

mikmikmik
1946 0c80 390
Reposted fromnacpanaa nacpanaa via100suns 100suns
mikmikmik
1578 3977 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamartinif16 martinif16

December 31 2016

mikmikmik
mikmikmik
Coś jeszcze się zdarzy między nami, bo na razie się za mało stało.
— M.Świetlicki
Reposted fromwilkstepowy wilkstepowy viaasylopath asylopath
mikmikmik
7892 e536 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viablondi blondi
mikmikmik
Reposted frombluuu bluuu viaasylopath asylopath
mikmikmik
0757 ad00 390
Reposted fromthinredline thinredline viaaskman askman

December 27 2016

mikmikmik
Którędy uchodzi z ciebie energia? Namierz te miejsca, a potem uszczelnij.
— Regina Brett
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianataliana nataliana

December 20 2016

mikmikmik
mikmikmik
mikmikmik
mikmikmik
mikmikmik
4112 9799 390
Reposted fromlove-autumn love-autumn viaasylopath asylopath
mikmikmik
mikmikmik
mikmikmik
1911 dbfe 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vianataliana nataliana
mikmikmik
Spanie obok drugiej osoby, w odległości paru centymetrów to akt absolutnej ufności
— Jonathan Carroll- “Skradziony kościół”
Reposted fromwish78 wish78 viadreams-come-true dreams-come-true
mikmikmik
0239 114d 390
Reposted fromretro-girl retro-girl viasoadysta soadysta
mikmikmik
mikmikmik
Mała ja nie będę się Tobie tłumaczył, bo sam tego nie żądam od Ciebie. Gdy wrócisz pijana w środku nocy, wezmę Cię, położę do łóżka, ściągnę ubranie i przykryje. Nie zapytam 'gdzie byłaś?' ale 'czy bawiłaś się dobrze?'. Po co ja będę się pytał co robiłaś, cholera, ufam Tobie, totalnie ludzkie zaufanie. I tu zrozumiałem, że to Ty jesteś tą i że to jest miłość. Że to Ciebie spotkałem i dla Ciebie chce walczyć.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl