Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 06 2016

mikmikmik
2905 59bc 390
Colleague: Any plans for Friday? Me: Yeah, I'm having a drink with friends
Reposted fromlost-in-space lost-in-space viaasylopath asylopath

July 06 2016

mikmikmik
1960 22b6 390
Reposted fromklaudymniaa klaudymniaa viaikari ikari
mikmikmik
Nie jestem kobietą Twojego typu. Lubię czuć, kiedy mężczyzna się stara i że jestem kimś, a nie kimkolwiek. Lubię być, a nie bywać.
Reposted fromcripple cripple vialittlefool littlefool

June 08 2016

mikmikmik
5842 7959 390
Reposted fromdropfuzz dropfuzz viaLuukka Luukka
mikmikmik
2612 988b 390
Reposted fromesthrelle esthrelle viaatramentovva atramentovva
mikmikmik
Parę dni później w końcu skasowałem jej numer. Ludzie sypiają ze sobą, nic ekscytującego. Zdjąć przed kimś ubrania i położyć się na kimś, pod kimś lub obok kogoś to żaden wyczyn, żadna przygoda. Przygoda następuje później, jeśli zdejmiesz przed kimś skórę i mięśnie i ktoś zobaczy twój słaby punkt, żarzącą się w środku małą lampkę, latareczkę na wysokości splotu słonecznego, kryptonit, weźmie go w palce ostrożnie jak perłę i zrobi z nim coś głupiego, włoży do ust, połknie, podrzuci, zgubi. Potem, znacznie później, zostaniesz sam z dziurą jak po kuli, i możesz wlać w tę dziurę mnóstwo cudzych ciał, substancji i głosów, ale nie wypełnisz, nie zamkniesz, nie zabetonujesz, nie ma chuja. Każdy ma tę małą lampkę, ten kryptonit. Ja też. nigdy nie powinienem go nikomu pokazywać.
— Żulczyk
Reposted fromCarrion Carrion viahavingdreams havingdreams

June 06 2016

mikmikmik
Reposted fromtgs tgs viasoadysta soadysta

June 04 2016

mikmikmik
9602 dcbb 390
Reposted fromsuburbs suburbs vialetshavesex letshavesex

May 31 2016

mikmikmik

April 20 2016

mikmikmik
1948 d626 390
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna viabeinthe beinthe

April 17 2016

mikmikmik
9602 dcbb 390
Reposted fromsuburbs suburbs vialetshavesex letshavesex

April 16 2016

mikmikmik
3264 6771 390

March 29 2016

mikmikmik
1039 35a6 390

March 28 2016

mikmikmik
4416 354d 390
Reposted frommayhos mayhos viadeadwolf deadwolf

March 19 2016

mikmikmik
7994 fe16 390
Reposted fromZera Zera viamagolek22 magolek22
mikmikmik

  Jeśli chcesz możesz przyjść , kupić wino, zostać na noc.

— Skubas
Reposted fromIriss Iriss viadzony dzony

March 11 2016

mikmikmik
— Prawie się wczoraj zabiłam. — Ale dlaczego do tego nie doszło? — Bo nie skończyłam jeszcze książki, a chcę wiedzieć, co będzie dalej.
— zabka
Reposted fromzabka zabka viaplugss plugss

March 07 2016

mikmikmik

Na rękach mam blizny. 

Na rękach mam blizny od dotykania niektórych ludzi. 

— "Danke" Dominika Dymińska

March 04 2016

mikmikmik
8948 f1d0 390
Reposted fromgdybam gdybam viamagolek22 magolek22
mikmikmik
prawdopodobnie najlepszy brief w historii świata
Reposted fromdzony dzony
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl