Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

April 24 2017

mikmikmik
mikmikmik
Czas weryfikuje. W pewnym momencie budzimy się ze snu i dostrzegamy, że dla kogoś nie mieliśmy znaczenia. Kwiaty wtedy więdną – jak serca.
— Kaja Kowalewska / Siedem grzechów głuchych
mikmikmik
Posłuchaj, jak mi prędko bije Twoje serce.
— Wisława Szymborska
mikmikmik
mikmikmik
5463 72e8 390
7076 d76f 390
Reposted fromfreakish freakish viaLuukka Luukka
mikmikmik
3923 2e1d 390
Reposted fromdusix dusix vialittlefool littlefool
mikmikmik

April 20 2017

mikmikmik
7143 f838 390
M. Świetlicki
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacytaty cytaty
mikmikmik
2451 9be3 390
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamagolek22 magolek22
mikmikmik
6987 1354 390
mikmikmik
8746 36f8 390
Reposted fromNSFWorld NSFWorld viaLilitu Lilitu
mikmikmik
Reposted fromNarcisse-Noir Narcisse-Noir viamagolek22 magolek22

April 19 2017

mikmikmik
Najważniejszym nawykiem (…), jaki trzeba zdobyć w ciągu życia, jest pogodzenie się ze zmiennością wszystkiego. W życiu tylko zmienność się liczy, ma sens. Nic nie jest nam dane na dłużej, wciąż się dźwigamy i upadamy, wciąż się witamy i żegnamy, i jeżeli tego wszystkiego nie można przy sobie zatrzymać, należy zdobyć przynajmniej umiejętność niebuntowania się przeciw nietrwałości, zmienności.
— Mariusz Szczygieł "Projekt: Prawda"

April 16 2017

mikmikmik
4234 6097 390
0370 a90f 390
Reposted fromfreakish freakish viaalexnouveau alexnouveau
mikmikmik
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viaanorexianervosa anorexianervosa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl