Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 14 2019

mikmikmik
Domyśliłem się, że chodzi o obecność. Że tak się człowiek przyzwyczaja od przedszkolnych lat, przez szkolne, licealne i studenckie, że codziennie ktoś sprawdza jego obecność. Wywołuje z listy i domaga się potwierdzenia: "Jestem". Przez te wszystkie lata ktoś jest zawsze zainteresowany tym, byśmy byli. Najpierw być musimy, potem powinniśmy - niezmiennie figurujemy jednak na listach obecności. Aż wreszcie z ostatnim dniem studiów ten przywilej się kończy: odtąd nikt już naszej obecności sprawdzać nigdy nie będzie, odtąd jesteśmy światu obojętni, możemy sobie być lub nie być. Pracodawcy nie interesuje nasza obecność, tylko efektywność (...)
— Wojciech Kuczok – Gnój
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaLuukka Luukka
mikmikmik
Reposted frompulchritudo2 pulchritudo2 viarurky rurky

November 03 2019

mikmikmik
8752 2167 390
Reposted frommodiglovinne modiglovinne viaostatnia ostatnia
mikmikmik
8782 5d28 390
Reposted fromklebeknerwow klebeknerwow viaLuukka Luukka

November 02 2019

mikmikmik
mikmikmik
8776 4d90 390
hihi
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viaLuukka Luukka
mikmikmik
6784 9eba 390
Reposted fromambiwalencja ambiwalencja viagrzej grzej
mikmikmik
3397 d151 390
Reposted frompiehus piehus viaLuukka Luukka
6599 f27f 390
Reposted frombrumous brumous viaLuukka Luukka
mikmikmik
5215 6d0f 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamefir mefir
mikmikmik
5232 b210 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled
mikmikmik
6092 7c85 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viadisheveled disheveled
mikmikmik
1383 784e 390
Reposted fromcarmenluna carmenluna viaLuukka Luukka

October 22 2019

mikmikmik
6089 cc39 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viamagolek22 magolek22
mikmikmik
Zadzwoń do mnie, kiedy będziesz gotów i jeśli jeszcze będziesz miał choć trochę sił. Przyjadę i pozbieram cię z kawałków, naturalnie, jeżeli jeszcze coś z ciebie zostanie.
— Stephen King
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viamagolek22 magolek22

September 28 2019

mikmikmik
0275 f755 390
Reposted fromfortytwo fortytwo viapetro petro
mikmikmik
8606 b3db 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viaKret Kret
mikmikmik
9464 b4dc 390
Reposted fromEtnigos Etnigos viasmoke11 smoke11
mikmikmik
8234 ccd7 390
Reposted fromshabbadoo shabbadoo via100suns 100suns
mikmikmik
Reposted fromuhuh uhuh vianoticeable noticeable
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl